Társadalmi Reflexió Intézet

Socialreflecion header

A Társadalmi Reflexió Intézet (TRI) célja, hogy a jezsuita rend missziójára alapozva segítse a társadalmi igazságosság előmozdítását. Hisznek abban, hogy az igazságosabb társadalomhoz először annak megismerése a legfontosabb, így az Intézet arra törekszik, hogy a legkritikusabb társadalmi kérdésekben tényalapú párbeszédet ösztönözzön. Az Intézet emellett a hazai egyházkép formálásában kíván aktív szerepet vállalni.


A weboldal az Osiris kiadónál 2017 májusában “Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon” c. kötet megjelenésével egyidőben debütált.

Socialreflection hegymenet

"[...] a kötet célja, hogy elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával, a magyar társadalom és politika előtt álló legfontosabb kihívásokat vegye számba, egyúttal megoldási javaslatokat is körvonalazzon.

E kötet kiadását az Intézet támogatta azzal a megfontolással, hogy a bemutatását követő hónapok során a szerzőit és a felelős politikai döntéshozókat egy asztalhoz ültetve, párbeszédet kezdeményezzen. A kötetet az Intézet vitairatnak tekinti, amely alkalmas lehet a tényalapú viták kezdeményezésére, színvonalas párbeszéd megalapozására. A kötet szerkesztői Jakab András és Urbán László."

Az Intézet tevékenységének három fő területe a következő:

Socialreflecion older people

Idősek társadalmi helyzete

A magyar társadalom méltatlanul elhanyagolt, óriási és növekvő részét képezik a hatvan év felettiek. A közép-európai lehetőségek közt biztosítani a méltó idősödést és időskört az egyik legkomolyabb társadalmi kihívás a következő évtizedekben.

Socialreflecion social integration

Társadalmi integráció

Az Intézet a legfontosabb társadalmi integrációs kérdésekkel (így különösen a romaprogramok, menekültszolgálat, nők helyzete) kapcsolatos longitudinális kutatásokat végez, abban bízva, hogy ezzel előmozdíthatja a társadalmi integrációval kapcsolatos intellektuális párbeszédet.

Socialreflecion youth

Ifjúság

Az Intézet a hazai és régiós tehetséggondozó modelleket és ezek hatékonyságát, teljesítményét vizsgálja. Módszertani fejlesztéseivel a tehetséggondozás értékszemléletű értelmezéséhez kíván hozzájárulni

A fentieken túl az Intézet szimulációk szervezésével (Fishbanks szimulációs játék, EU Crisis szimuláció, STRATAGEM fenntartható fejlődés szimuláció), valamint nyári egyetemek és szimpóziumok szervezésével foglalkozik.